19 януари

Още незапочната, неизсъществувана
Още не разтворила криле за полет

Едногодишно бебе, изрисувано
Под кроткия ти, мътен поглед

Още неповдигнала краче да стъпи
А земята олюля се и бурно потъна

Скрит от взора розов цвят напъпил
Скъса с крясък на живота струната

И в своя тих ужас залитнала
Плетеше надежди от сънища нежни

В реалност студена безжално повика я
Събра и захвърли дните копнежни

Такава бе любов едногодишна
Изпълнена с очакване, със нежелание

Несравнима с никои предишни
Безбъдещна, в последно издихание